Jak wybrać lekarza pierwszego kontaktu?

lekarz rodzinny - lekarz pierwszego kontaktu

Jak wybrać lekarza pierwszego kontaktu?

Lekarz pierwszego kontaktu jest wielokrotnie błędnie utożsamiany z lekarzem medycyny rodzinnej, rzadziej internistą. Mimo iż sporo ich łączy, poszczególne specjalizacje są też od siebie różne. Czym zajmuje się lekarz pierwszego kontaktu, jak wybrać i zmienić takiego lekarza, oraz ile to kosztuje?

Lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny, internista

W pierwszej kolejności warto wykazać różnice, jakie występują między lekarzem pierwszego kontaktu, lekarzem medycyny rodzinnej oraz internistą. Współcześnie lekarz rodzinny to dawna terminologia dla lekarza ogólnego, który świadczył usługi prywatnie lub publicznie w podstawowym zakresie lekarskim. Jego zadaniem jest zapewnienie kompleksowej opieki dla wszystkich członków rodziny, spoglądając na pacjenta całościowo, również pod kątem jego bliskich, między innymi przez zalecanie zachowań prozdrowotnych i badań profilaktycznych.

Lekarz rodzinny udziela porad pacjentom dorosłym oraz — podobnie jak pediatra — dzieciom. To mocno różnorodna specjalizacja lekarska. Lekarz rodzinny prywatnie powinien wykazywać wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii, położnictwa, chirurgii, psychiatrii, dermatologii, laryngologii, neurologii czy okulistyki. Co kluczowe z punktu widzenia tematu artykułu, lekarz rodzinny może być lekarzem pierwszego kontaktu. Takie kwalifikacje ma również każdy lekarz rodzinny z Bielskiego Centrum Medycznego MEDEA.

Lekarz internista

lekarz internistaLekarz medycyny rodzinnej jest często utożsamiany z lekarzem internistą, ale to dwie odrębne specjalizacje medyczne. Internista to lekarz zajmujący się tzw. chorobami wewnętrznymi, któremu bliżej do lekarza medycyny ogólnej. Wielokrotnie przed dostaniem się do lekarza specjalisty pacjent potrzebuje skierowania właśnie od lekarza internisty.

Przeprowadza on wywiad z pacjentem i postrzega go całościowo, następnie decydując, „czy” i „do jakiego” gabinetu specjalisty powinien trafić uskarżający się na dolegliwości. To on zaczyna proces leczenia pacjenta przez postawienie diagnozy czy kontrolę stanu jego zdrowia. Wiedza lekarza internisty sprowadza się do znajomości fizjologii organizmu oraz chorób układu pokarmowego, krążenia, odpornościowego, oddechowego, moczowego, wydzielania wewnętrznego, krwiotwórczego, a nawet narządów ruchu. Również internista to lekarz pierwszego kontaktu.

Lekarz pierwszego kontaktu — internista lub lekarz rodzinny

Lekarzem pierwszego kontaktu może być więc i internista, i lekarz rodzinny. W obu przypadkach lekarz pierwszego kontaktu zapewnia pacjentowi kompleksową opiekę medyczną, wystawiając recepty, kierując na leczenie, konsultacje do lekarza specjalisty, szpitala czy na badania. Dodatkowo lekarz pierwszego kontaktu orzeka o czasowej niezdolności do pracy, wydaje zaświadczenia lekarskie czy akty zgonu.

Deklaracja wyboru lekarza pierwszego kontaktu

Wybierając lekarza POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), pacjent musi wypełnić deklarację wyboru, czyli pisemne oświadczenie woli. Deklaracjami dysponuje każda placówka, gdzie pracuje i przyjmuje swoich pacjentów lekarz rodzinny NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia). Deklaracja zawiera imię i nazwisko pacjenta, nazwisko rodowe, datę urodzenia, numer PESEL i płeć. Wpisać należy też kod oddziału wojewódzkiego NFZ, datę oraz imię i nazwisko lekarza rodzinnego. Konieczne jest również podanie siedziby świadczeniodawcy realizującego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i miejsce udzielania tych świadczeń.

lekarz rodzinny

Zmiana lekarza rodzinnego

Są różne powody do zmiany lekarza rodzinnego, np.:

  • niezadowolenie z poziomu opieki medycznej,
  • długie kolejki,
  • zmiana miejsca zamieszkania itp.

Nikt nie jest skazany na jednego, wcześniej wybranego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zmiana lekarza rodzinnego jest bezpłatna, choć tylko dwa razy w ciągu roku. Trzecia i każda kolejna taka operacja wiąże się z opłatą w wysokości 80 zł, wpłacaną na konto wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyjątkiem od reguły jest zmiana lekarza rodzinnego wymuszona zmianą miejsca zamieszkania pacjenta lub zaprzestaniem udzielania świadczeń przez dotychczasowego świadczeniodawcę. Opłaty nie trzeba też uiszczać, kiedy pacjent kończy 18. rok życia, a jego dotychczasowy lekarz rodzinny jest pediatrą.

Wbrew pozorom, zmiana lekarza pierwszego kontaktu jest stosunkowo prosta. Polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza, który dla oszczędności czasu najlepiej wydrukować ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, a następnie wypełniony druk zanieść do wybranej przychodni.

Oczywiście nie ma obowiązku, aby do wybranego lekarza medycyny rodzinnej przypisywać wszystkich członków rodziny. Przykładowo, lekarz rodzinny w Bielskim Centrum Medycznym MEDEA zapewnia podstawową opiekę zdrowotną całym rodzinom, ale również jej pojedynczym członkom. Pacjenci mają dowolność w wyborze lekarza pierwszego kontaktu.

Jak wybrać lekarza rodzinnego?

Optymalnie wybrać lekarza rodzinnego w miejscu swojego zamieszkania, zwłaszcza że nie ma obowiązku zapisywania się do lekarza pierwszego kontaktu w miejscu zameldowania. To optymalny wybór dla oszczędności czasu dojazdu do przychodni, szczególnie kiedy pacjent jest chory.

Jednak lokalizacja to jedno. Dla właściwej ochrony zdrowia kluczowy jest poziom i zakres usług świadczonych przez daną placówkę medyczną. Dlatego warto sprawdzić, czy ośrodek jest wyposażony w nowoczesny sprzęt i posiada laboratorium analityczne, które wykona niezbędne badania.

Dla przykładu lekarz pierwszego kontaktu w Centrum Medycznym MEDEA to połączenie specjalistycznej wiedzy i szerokiego zaplecza medycznego, co przekłada się na jakość usług. W jednym ośrodku pacjenci znajdą specjalistyczne gabinety medyczne, gabinet leczenia bólu, centrum rehabilitacji, gabinet medycyny pracy, punkt pobrań krwi, pracownię USG, centrum szczepień podróżnych czy aptekę. Im bardziej kompleksowy i szeroki zakres usług przy zachowaniu wysokiego ich poziomu, tym lepiej.

Jak przygotować się na wizytę u lekarza rodzinnego w Bielskim Centrum Medycznym MEDEA?

Poradnia Lekarza Rodzinnego Bielsko, mieszcząca się w Centrum MEDEA to opieka i pomoc medyczna dla osób dorosłych i dzieci. Lekarz pierwszego kontaktu w Bielsko Centrum MEDEA przyjmuje pacjentów codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 18:00. Ośrodek prowadzi zapisy na wizytę bezpośrednio w Centrum Medycznym, telefonicznie lub online.

Pamiętaj, że idąc na wizytę do lekarza rodzinnego w Bielskim Centrum Medycznym, weź ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Osoba dokonująca rejestracji ma prawo sprawdzić Cię w EWUŚ (systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców). Jeżeli system nie potwierdza faktu objęcia pacjenta ubezpieczeniem zdrowotnym, może on złożyć stosowne oświadczenie albo przedstawić odpowiedni dokument.