Gabinet psychologii i psychoterapii

Psycholog Bielsko

Termin wizyty po telefonicznym uzgodnieniu.
Rejestracja telefoniczna:

531 - 550 - 105
Psycholog w Bielsku w Centrum Medycznym Medea przyjmuje prywatnie oraz w ramach pakietów ubezpieczenia.

Zakres konsultacji:

1. Konsultacje psychologiczne

Służą przede wszystkim bliższemu określeniu rodzaju trudności, z jakimi Klient próbuje sobie poradzić. Ta forma pomocy obejmuje zwykle od jednego do kilku spotkań i skoncentrowana jest na poszukiwaniu oraz omówieniu nowych, innych niż dotychczas sposobów przezwyciężenia trudności z którą się zmaga Klient. Czasami łatwiej jest porozmawiać z kimś kto nie jest emocjonalnie zaangażowany w sytuację, i będzie potrafił spojrzeć na problem z innej perspektywy, pomagając jednocześnie dostrzec nowe możliwości jego rozwiązania.

Cele konsultacji:

 • ekspresja trudnych emocji,
 • rozwianie niepewności i wątpliwości,
 • przedstawienie obszaru problemowego,
 • wstępna diagnoza dotycząca stanu rzeczy,
 • usłyszenie o możliwych formach dalszego działania,
 • oparcie się na wiedzy i doświadczeniu specjalisty,
 • uzyskanie informacji o różnych ośrodkach, stowarzyszeniach, fundacjach itp., których pomoc może okazać się przydatna lub konieczna,
 • przełamanie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do psychologów i innych specjalistów.

2. Sesje coachingowe

– indywidualne, life coaching, coaching rodzicielski, coaching cariery.

Coaching jest efektywnym procesem nastawionym na wzrost jakości życia, pogłębiony rozwój osobisty i osiąganie zamierzonych celów, zarówno w obszarze osobistym, jak i zawodowym. Jest to proces uczenia się skupiający się na rozwiązywaniu problemów, doskonaleniu swoich umiejętności i postaw życiowych. Coaching zakłada, że każdy człowiek ma wszystkie zasoby potrzebne do rozwiązywania swoich problemów. Stąd coach nie jest kimś, kto narzuca swoje zdanie i daje gotowe rozwiązania. Jest to ktoś, kto pomaga dostrzec Klientowi jego możliwości i potencjał, często większy niż ta osoba jest w stanie na początku u siebie dostrzec.

Co może Klient zyskać dzięki coachingowi:

 • spojrzy na swoje życie osobiste i zawodowe z różnych perspektyw, zobaczy czego Mu potrzeba i zastanowi się jak to osiągnąć.
 • określi swoją wizję i misję życiową, dzięki czemu będziesz wiedział dokąd chcesz podążać.
 • odkryje i uaktywni drzemiące w Nim możliwości, uzyska wiedzę na temat swoich silnych stron i tego, jak z nich korzystać.
 • rozbudzi poczucie własnej sprawności.
 • zwiększy swoją motywację, pewność siebie i wiarę w sukces.
 • wskrzesi w sobie odwagę do pokonywania ograniczeń i przekraczania własnych barier.
 • przejmie władzę nad swoim życiem, odkrywając przed sobą nowe możliwości.
 • osiągnie spokój, satysfakcję, poczucie spełnienia.

3. Interwencja kryzysowa

Jest bardzo specyficzną formą pomocy psychologicznej, która polega na nawiązaniu kontaktu w sytuacji trudnej, kryzysowej lub traumatycznej dla Klienta. Głównym zadaniem nie jest rozwiązanie sytuacji kryzysowej – taki cel trudno byłoby zrealizować podczas jednorazowego spotkania, ale zredukowanie lęku Klienta i udzielenie mu wsparcia potrzebnego do tego, by nie doszło do dezorganizacji psychologicznej. W praktyce, w ramach pomocy, psycholog pomaga Klientowi uspokoić się, zapewniając poczucie bezpieczeństwa oraz pokazując możliwości pomocy, które może znaleźć osoba w kryzysie.

Obszary kryzysu/traumy:

 • śmierć bliskiej osoby
 • choroba
 • utrata pracy
 • rozwód/separacja
 • zdrada
 • przemoc w rodzinie
 • nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny

4. Moja wyprawa po MOC

Grupa edukacyjno-zadaniowa dla osób doświadczających przemocy domowej i współuzależnionych.
Przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym jednak nadal ogrom dramatów rozgrywa się w czterech ścianach zacisza domowego. Jak wynika z badań i statystyk, ponad 95 % ofiar przemocy w rodzinie to kobiety. Nie jest jednak znana rzeczywista skala zjawiska, ponieważ przemoc najczęściej dzieje się bez świadków i bardzo wiele przypadków przemocy nigdy nie jest zgłaszane do żadnych instytucji. Skutki przemocy mogą być bardzo różne: od stresu, zespół stresu pourazowego, życia w chronicznym stresie, poczucia zagrożenia, strachu, lęku, napadów paniki, bezsenności czy zaburzeń psychosomatycznych po urazy, rany, złamania, stłuczenia, zadrapania, siniaki, poparzenia czy nawet śmierć.
Działania grupy skierowane są przede wszystkim do osób uwikłanych w przemoc, w szczególności do kobiet doświadczających bezpośrednio przemocy oraz kobiet współuzależnionych czyli zamieszkujących z osobą nadużywającą alkoholu (mąż, partner, syn, córka, ojciec, matka itp.)

Główne cele grupy to:

 • poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie poprzez dostarczenie fachowej wiedzy.
 • zwiększenie skuteczności ochrony osób doznających przemocy w rodzinie.
 • zwiększenie dostępności pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
 • wzrost umiejętności uczestniczek grupy radzenia sobie w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie.
 • wzrost wiedzy uczestniczek grupy na temat możliwości pomocy psychologicznej i prawnej w sytuacji doświadczania przemocy w rodzinie.

Z uwagi na warsztatowy charakter grupy i zapewnienie poczucie bezpieczeństwa grupa ma charakter zamknięty i ilość uczestniczek nie powinna przekraczać 10 osób w czasie spotkania. Grupa pod opieką psychologa w Mazańcowicach k. Bielska będzie spotykała się raz w tygodniu – 8 spotkań x 2 godziny każde.

[table id=27 /]

Nadal masz wątpliwości czy wizyta u psychologa w Bielsku jest dla Ciebie? Przeczytaj wartościowe artykuły na ten temat: Psycholog, Psychiatra, Psychoterapeuta – Do Którego I Kiedy Się Wybrać?


W ramach diagnostyki oferujemy wykonanie badań laboratoryjnych i USG na terenie Centrum Medycznego MEDEA oraz badań RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Rejestracja telefoniczna oraz przez formularz na stronie.