Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta – do którego i kiedy się wybrać?

psycholog, psycholog Bielsko

Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta – do którego i kiedy się wybrać?

Z problemami natury psychicznej należy zgłosić się do psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry. Każdy z nich ma nieco inne kompetencje, więc żeby wybrać właściwego specjalistę, trzeba wiedzieć, czym zajmuje się każdy z nich. Do którego z fachowców i kiedy się wybrać?

Kim jest i co leczy psycholog?

Psycholog to magister psychologii z dyplomem. Zajmuje się zaburzeniami o podłożu psychicznym, także tymi dotyczącymi emocji wynikających z trudnych doświadczeń życiowych. Zna mechanizmy działania ludzkiej psychiki i czynniki determinujące ludzkie zachowania. Doradza w wielu kwestiach dotyczących codziennego funkcjonowania, m.in. w problemach z wychowywaniem dzieci, problemach małżeńskich, trudnościach w pracy.

Psycholog stawia diagnozę na podstawie wywiadu z pacjentem. Udziela porad, przeprowadza testy psychologiczne, opiniuje, wydaje orzeczenia i zaświadczenia, prowadzi szkolenia i kieruje na dalsze leczenie do psychoterapeuty lub psychiatry. Nie ma natomiast uprawnień do stosowania leczenia farmakologicznego ani przeprowadzania terapii, chyba że dokształci się w tym zakresie.

Do psychologa należy się udać, gdy pojawi się apatia, zniechęcenie, problemy w pracy lub w związku, by ustalić ich przyczynę. Konsultacja potrzebna jest także w przypadku niemożności poradzenia sobie z trudnościami mimo podjęcia wielokrotnych prób, zaobserwowania nagłych zmian w zachowaniu (silne obniżenie nastroju, brak radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, odczuwanie lęków), nieumiejętności odnalezienia się w aktualnej sytuacji życiowej (śmierć kogoś bliskiego, rozstanie) oraz zaobserwowania zaburzeń w relacjach międzyludzkich.

Jeśli szukasz dobrego psychologa w Bielsku, zapoznaj się z naszą ofertą. W Medea Centrum przyjmuje specjalista, który udziela konsultacji psychologicznych, przeprowadza sesje coachingowe i zapewnia wsparcie w sytuacjach trudnych, traumatycznych bądź kryzysowych.

Kim jest psychoterapeuta i kiedy się do niego udać?

Psychoterapeuta to specjalista, który po studiach ukończył 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii. Warunkiem wykonywania zawodu jest także przejście przez własną terapię, odbycie stażu i korzystanie z konsultacji z superwizorem (superwizja). Psychoterapeuta rozpoznaje i leczy zaburzenia psychologiczne, nerwicowe i osobowości.

Terapia opiera się głównie na zbudowaniu z pacjentem bliskiej relacji opartej na zaufaniu, rozmowach i przepracowaniu jego problemów w celu zmiany sposobu myślenia, postrzegania rzeczywistości i zachowania. Leczenie realizowane jest w jednym z nurtów psychoterapeutycznych. Wyróżnia się m.in. podejście psychodynamiczne, poznawczo- behawioralne, systemowe, psychoanalityczne.

Do psychoterapeuty należy się zgłosić, gdy wystąpią: depresja, stany lękowe, natręctwa, objawy psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, problemy ze snem. Konsultacji wymagają także: nieopanowana złość, silne poczucie winy, trudności w budowaniu relacji, niemożność radzenia sobie z silnymi emocjami, fobie, obsesyjne myśli. Psychoterapeuta nie ma uprawnień do przepisywania leków, więc jeśli istnieje potrzeba zastosowania farmakoterapii, kieruje pacjenta do psychiatry.

Kim jest psychiatra i co leży w jego kompetencji?

Psychiatra to lekarz ze specjalizacją z psychiatrii. Diagnozuje i leczy poważne zaburzenia oraz choroby psychiczne (takie jak stany depresyjne lub lękowe, myśli samobójcze, obsesyjne myśli, schizofrenia, autoagresja), które mogłyby stanowić zagrożenie nie tylko dla samego pacjenta, ale i innych osób. Problem rozpoznaje na podstawie wywiadu, obserwacji objawów fizycznych oraz badania lekarskiego, polegającego np. na wykonaniu przez pacjenta konkretnego zadania. Leczenie przebiega dwutorowo – zwykle zażywanie leków łączy się z psychoterapią. Psychiatra jest jedynym specjalistą uprawnionym do wypisywania recept.