POZ

Specjalista chorób wewnętrznych, Lekarz medycyny bólu

ABSOLWENTKA ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ w roku 2004.
Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na kierunku : Prawo i Zarządzanie w ochronie zdrowia w 2015r
Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Medycyna bólu w 2018r.
członek polskiego towarzystwa internistów polskich
członek polskiego towarzystwa badania bólu
specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych w roku 2012
obrona pracy doktorskiej na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Ślaskiej Akademii Medycznej: „Wpływ hemodializy na stężenie glukozy w płynie pozakomórkowym u chorych z krańcową niewydolnością nerek w przebiegu lub bez nefropatii cukrzycowej w 2011r. promotor prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak

publikacje:
1. „Wyrównanie cukrzycy, a śmiertelność wśród chorych dializowanych” – LEKARZ 2008,9: 48 – 55
2. Alcohol consumption, alcohol dehydrogenase gene polymorphism and the risk of type 2 diabetes mellitus”- DIABETOLOGIA DOŚWIADCZALNA I KINICZNA 2008,8;4:143-149
3. Wpływ hemodializy na stężenie glukozy w płynie pozakomórkowym u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek w przebiegu lub bez cukrzycy, Annales Academiae Medicae Silesiensis 2012,66:6:13 - 26

Specjalista chorób dziecięcych
Położna

Dyplom uzyskała w 1987 roku,
Przez 20 lat praca w oddziałach ginekologiczna- położniczych i salach porodowych.
Od 2012 roku pracach w poradniach POZ.

Posiadane certyfikaty:

- „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”,
- „Resuscytacja krążeniowo oddechowa u noworodka”,
- „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG”,
- „Leczenie ran dla położnych”,
- „Szkoła Rodzenia”
- certyfikat Ministerstwa Zdrowia uprawniający mnie do pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb Programu profilaktyki raka szyjki macicy.
- „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”.

Pielęgniarka

Ukończone kursy:

  • specjalistyczny dla pielęgniarek "Szczepienia ochronne" w 2007 roku
  • kwalifikacyjny w dziedzinie pielegniarstwa rodzinnego w 2008 roku
  • specjalistyczny w zakresie "Leczenia Ran dla pielęgniarek" w 2015 roku