Gabinet położnej / poradnia laktacyjna

Położna

Dyplom uzyskała w 1987 roku,
Przez 20 lat praca w oddziałach ginekologiczna- położniczych i salach porodowych.
Od 2012 roku pracach w poradniach POZ.

Posiadane certyfikaty:

- „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”,
- „Resuscytacja krążeniowo oddechowa u noworodka”,
- „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG”,
- „Leczenie ran dla położnych”,
- „Szkoła Rodzenia”
- certyfikat Ministerstwa Zdrowia uprawniający mnie do pobierania rozmazów cytologicznych dla potrzeb Programu profilaktyki raka szyjki macicy.
- „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”.