Gabinet położnej POZ

wyprawka dla dziecka

Termin patronaży i edukacji przedporodowej po telefonicznym uzgodnieniu
Rejestracja telefoniczna:

531 - 550 - 105
Gabinet w ramach NFZ

Wytyczne położnej - COVID-19

Położna rodzinna oferuje kompleksową opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia, czyli od narodzin do starości, nad noworodkiem płci męskiej do 6 tygodnia życia oraz wspiera całą rodzinę kobiety. Wszystkie kobiety, które złożyły deklaracją wyboru położnej POZ mają prawo do bezpłatnej opieki położnej nie tylko w okresie okołoporodowym, czyli nie tylko będąc w ciąży i po porodzie, ale także położna może zajmować się kobietami chorymi na schorzenia ginekologiczne i onkologiczne, które wymagają opieki położnej w środowisku domowym.
Położna jest dostępna od poniedziałku do piątku, pomiędzy 08:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zakres konsultacji:

1. EDUKACJA PRZEDPORODOWA

to przygotowanie do porodu, połogu i opieki nad noworodkiem. Na zajęciach edukacyjnych omawiane są tematy m. in. :

 • obowiązujące standardy opieki okołoporodowej
 • odżywianie w ciąży
 • pomoc w przygotowaniu Planu Porodu
 • wyprawka dla maluszka, torba do porodu, potrzebne dokumenty
 • objawy zaczynającego się porodu
 • sposoby łagodzenia bólu porodowego
 • pozycje wertykalne w czasie porodu
 • metody łagodzenia bólu porodowego
 • karmienie piersią, pozycje do karmienia, laktacja
 • fizjologia połogu, stany patologiczne w połogu i laktacji
 • opieki nad noworodkiem (sposoby trzymania dziecka, pozycje do karmienia piersią, a także czynności pielęgnacyjne noworodka, bezpieczna kąpiel, pierwsza pomoc)

Rodzice powinni, wybrać położną jeszcze przed urodzeniem się dziecka i zgłosić jej ten fakt po wypisaniu noworodka do domu. Dzięki temu będzie można osiągnąć podstawowy cel opieki profilaktycznej nad noworodkiem, czyli jak najwcześniejsze objęcie go opieką, w ważnym okresie przystosowywania się do środowiska zewnątrz- macicznego, i monitorowanie przebiegu karmienia piersią.

Po 21 tygodniu ciąży lekarz prowadzący ciążę powinien skierować kobietę ciężarną do wybranej przez kobietę położnej POZ i wpisać dane położnej do karty ciąży.
Położna rodzinna prowadzi edukację przedporodową począwszy od 21 tygodnia ciąży 1 raz tygodniu, a po 32 tygodniu ciąży może to być 2 razy w tygodniu do terminu rozwiązania.

2. WIZYTY PATRONAŻOWE:

Pierwsza wizyta patronażowa położnej powinna się odbyć w ciągu 48 godzin po opuszczeniu szpitala przez matkę i noworodka i oczywiście powiadomieniu o tym fakcie położnej. Wizyty patronażowe położnej POZ obejmują opiekę nad noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz nad kobietą w okresie połogu. Realizując tę opiekę położna POZ zobowiązana jest do wykonania w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych od 4 wizyt obowiązkowych do 6 wizyt patronażowych.

Cel wizyty patronażowej:

1. Opiekę nad noworodkiem lub niemowlęciem, w tym:
 • obserwację adaptacji do środowiska zewnętrznego,
 • obserwację stanu skóry i błon śluzowych,
 • obserwację i pomoc w pielęgnowaniu pępka,
 • obserwację wydalin, wydzielin,
 • obserwacja i ocena rozwoju fizycznego dziecka, przyrosty masy ciała
 • rozwoju psychoruchowego,
 • funkcjonowania narządów zmysłów,
 • ocenę odruchów noworodka,
 • wykrywanie objawów patologicznych,
 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem,
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad w zakresie pielęgnacji noworodka, technik kąpieli noworodka
 • informowanie o obowiązku szczepień ochronnych, obowiązkowych i zalecanych oraz badań profilaktycznych oraz podawaniu witamin.
2. Opieka nad matką w okresie połogu:
 • ocena stanu ogólnego i położniczego położnicy,
 • pomoc w karmieniu piersią, prowadzenie instruktażu, techniki karmienia piersią, korygowanie nieprawidłowości w karmieniu piersią, pomoc w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych,
 • zdejmowanie szwów z rany krocza lub powłok brzusznych po cięciu cesarskim, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

W ramach diagnostyki oferujemy wykonanie badań laboratoryjnych i USG na terenie Centrum Medycznego MEDEA oraz badań RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Rejestracja telefoniczna oraz przez formularz na stronie.