Wytyczne położnej Covid19

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz ogłoszeniu przez WHO pandemii COVID-19 aby zminimalizować skutki epidemii w kraju położna podstawowej opieki zdrowotnej świadczy opiekę z zachowaniem szczególnych zasad w realizacji opieki nad pacjentami.

1. WIZYTY PATRONAŻOWE W CZASACH ZAGROŻENIA WIRUSEM COVID-19 W DOMU POŁOŻNICY I NOWORODKA

– Wizyty domowe są realizowane wyłącznie pierwszorazowe, na których położna dokonuje oceny stanu położnicy, noworodka oraz rodziny .

– Wizyta domowa poprzedzona jest rozmową telefoniczną. Położna umawia się na konkretny dzień i godzinę wizyty. W trakcie rozmowy telefonicznej zbierany jest pełny wywiad:

  • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
  • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która została objęta kwarantanną w związku z możliwym zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2?
  • Czy pacjent/tka lub współmieszkańcy manifestują objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38 st. C wraz z kaszlem lub dusznością)?

– Kolejne wizyty jeżeli nie ma wskazań medycznych , które mogą mieć wpływ na stan zdrowia podopiecznych realizowane są w formie porady telefonicznej

Położna po przeprowadzonej wizycie ocenia stan zdrowia podopiecznych czy jest konieczność wykonania kolejnej wizyty domowej. Jeżeli taka potrzeba wystąpi umawia się na konkretny dzień. Jeśli stan zdrowia matki i dziecka nie wymaga kolejnej wizyty domowej, wówczas wizyty obligatoryjnie zastępowane są poradami telefonicznymi. W czasie rozmowy położna przeprowadza pełny wywiad ogólny, położniczy i noworodkowy
z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej osób z bliskiego otoczenia pacjentów. Jeżeli nie ma zagrożeń dla matki i dziecka umawia się na kolejną wizytę telefoniczną.

2. PORADY EDUKACYJNE CIĘŻARNEJ

Porady edukacyjne ciężarnej wykonujemy wyłącznie jako teleporady.

3. WIZYTY W GABINECIE POŁOŻNEJ POZ

Wizyty w gabinecie położnej POZ realizujemy po wcześniejszym umówieniu się z pacjentką. Wizyty ograniczone są wyłącznie tylko do koniecznych. Zabiegi oraz badania wykonujemy z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki .