Gabinet pielęgniarki POZ

Termin wizyty po telefonicznym uzgodnieniu
Rejestracja telefoniczna:

531 - 550 - 105
Gabinet prywatny oraz w ramach pakietów ubezpieczenia

Wytyczne pielęgniarki - COVID-19

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną nad pacjentem w zakresie:

 • Promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • Świadczeń pielęgnacyjnych;
 • Świadczeń diagnostycznych;
 • Świadczeń leczniczych;
 • Świadczeń rehabilitacyjnych.

Zakres zadań pielęgniarki POZ obejmuje:

W gabinecie zabiegowym:
 • Wykonywanie iniekcji: dożylnych, domięśniowych, podskórnych;
 • Wykonywanie wlewów dożylnych;
 • Wykonywanie i zmiana opatrunków;
 • Pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury;
 • Wykonywanie badań EKG;
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 • Asystowanie przy zabiegach wykonywanych przez lekarzy.

W miejscu zamieszkania pacjenta:

 • Wykonywanie iniekcji na zlecenie lekarza
 • Wykonywanie pomiaru ciśnienia tętniczego, tętna;
 • Pobieranie krwi do badań diagnostycznych;
 • Zakładanie i zmiana opatrunków na ranach;
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet;
 • Przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samo pielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności;
 • Realizowanie opieki pielęgnacyjnej;
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej.

 

Szczegółowe informacje o planie pracy pielęgniarek Poradni Lekarza Rodzinnego można uzyskać pod numerem telefonu 531 550 105.