Wytyczne pielęgniarki Covid 19

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz ogłoszeniu przez WHO pandemii COVID-19 aby zminimalizować skutki epidemii w kraju pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej świadczy opiekę z zachowaniem szczególnych zasad w realizacji opieki nad pacjentami.

1. WIZYTY DOMOWE PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO – RODZINNEJ W CZASACH ZAGROŻENIA COVID-19

Wizyty domowe rozważymy tylko w przypadku gdy przedstawiona w wywiadzie telefonicznym sytuacja kliniczna grozi pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta i wykorzystano możliwości porady telefonicznej i innych form kontaktu, np. wideorozmów (Skype, WhatsApp, Messenger, itp.)

Pielęgniarka środowiskowo – rodzinna umawia się na konkretny dzień i godzinę wizyty. W trakcie rozmowy telefonicznej zbierany jest pełny wywiad:

  • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
  • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która została objęta kwarantanną w związku z możliwym zakażeniem koronawirusem SARS CoV-2?
  • Czy pacjent/tka lub współmieszkańcy manifestują objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38 st. C wraz z kaszlem lub dusznością)
Czynności przed przyjściem pielęgniarki środowiskowej do domu

Pacjent zobowiązany jest wywietrzyć mieszkanie oraz dokładnie umyć ręce wodą z mydłem. Podczas wizyty pielęgniarki pacjent w przypadku kaszlu lub kichania zasłania nos i usta chusteczką higieniczną. Jeśli pacjent ma objawy ze strony górnych dróg oddechowych powinien mieć założone dostępne środki ochrony dróg oddechowych (np. maseczkę).
Uwaga!!! Wizyta pielęgniarki niesie za sobą zwiększone ryzyko epidemiologiczne zakażenia wirusem COVID-19 przez personel medyczny wobec ograniczeń dotychczasowej wiedzy i dostępności środków ochrony medycznej. Pacjent decydując się na wizytę domową w pełni świadomie akceptuje wyżej wymienione ryzyko!!!

2. WIZYTA W GABINECIE PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ

Wizyty w gabinecie pielęgniarki POZ realizujemy po wcześniejszym umówieniu się z pacjentem. Wizyty ograniczone są wyłącznie tylko do koniecznych. Zabiegi oraz badania wykonujemy
z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki .