Gabinet leczenia schorzeń kręgosłupa

Specjalista neurochirurg

ABSOLWENT ŚLĄSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ w roku 1995
członek polskiego towarzystwa neurochirurgicznego
członek polskiego towarzystwa chirurgii kręgosłupa
specjalizacja I stopnia w dziedzinie neurochirurgii w roku 1999
specjalizacja II stopnia w dziedzinie neurochirurgii w roku 2005