Wzrost konkurencji służby zdrowia w Mazańcowicach

WARTOŚĆ PROJEKTU:

962 793,18 PLN

WARTOŚĆ DOFINSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

676 382,59 PLN

 

Logotypy Funduszu Europejskiego

MEDEA CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOAŚCIĄ

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencji służby zdrowia w Mazańcowicach dzięki inwestycji zwiększającej innowacyjność i dostosowującej podmiot do sytuacji z COVID-19”
Przedmiotem projektu jest:
 1. Rozbudowa placówki dostosowująca infrastrukturę do potrzeb zmian
  demograficznych i epidemiologicznych;
 2. Zakup środków trwałych;
 3. Zakup 2 licencji oprogramowania do monitorowania i zapisu danych diagnostycznych
  pacjenta.

Celem projektu jest utrzymanie a w dłuższej perspektywie podniesienie konkurencyjności Firmy, poprzez wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej związanej z dostosowaniem firmy do zmian demograficznych i epidemiologicznych, poprzez zakup środków trwałych i licencji, zatrudnienie 1 nowej osoby, wdrożenia modelu pracy zdalnej
oraz
dostosowanie infrastruktury w Mazańcowicach do potrzeb związanych z COVID-19 i osób w wieku 65+, w latach 2020-2022.

Planowane efekty projektu:

a) wdrożenie innowacji:

 • produktowej poprzez nowy schemat diagnostyki i rehabilitacji wykorzystujący
  telemedycynę do nadzoru i kwalifikacji do danej formy rehabilitacji,
 • procesowej w ramach oceny ryzyka zakażenia u osób bez objawów poprzez
  monitorowanie zmian pulsu, saturacji, wydolności oddechowej I wahań temperatury,
 • organizacyjnej poprzez monitorowanie pozwalające osobom w grupie ryzyka
  pracować zdalnie do uzyskania wyników obiektywnych badań.

b) utrzymanie konkurencyjności poprzez:

 • wdrożenie 3 innowacji;
 • utworzenie 1 nowego miejsca pracy;
 • obniżenie kosztów;

c) zwiększenie przychodu i bazy podatkowej MŚP w województwie śląskim.