trening, trening medyczny

Trening medyczny i Funkcjonalny Trening Medyczny powstały w Niemczech i Skandynawii, gdzie fizjoterapia i przygotowanie motoryczne są na najwyższym światowym poziomie.
Trening medyczny to połączenie treningu personalnego oraz fizjoterapii a obecnie również terapii INDIBĄ ACTIV

Zajęcia dedykowane są wszystkim tym, którzy chcą bezpiecznie powrócić do pełnej formy sportowej po urazie, operacji i którzy są już po  okresie rehabilitacji, a także tym, których celem jest poprawa efektywności treningu.

TRENING MEDYCZNY

skierowany jest do osób, które po wyjściu z gabinetu fizjoterapeutycznego (zakończeniu rehabilitacji) potrzebują kontynuacji. Opiera się on na poprawie propriorecepcji, czyli czucia głębokiego. Głównym założeniem tej formy treningu jest zwiększenie motorycznej kontroli ciała poprzez ćwiczenia angażujące całe łańcuchy mięśniowe, a nie tylko wyizolowane mięśnie.

Celem treningu jest :

  • przygotowanie organizmu do powrotu do czynności dnia codziennego (np. po kontuzji czy operacji),
  • przygotowanie organizmu do powrotu do uprawianej przed kontuzją aktywności sportowej,
  • zwiększenie efektywności treningu sportowego,
  • poprawa techniki potrzebnej do uprawiania ulubionej dyscypliny,
  • zmniejszenie przeciążeń a co za tym idzie prawdopodobieństwa kontuzji.

FUNKCJONALNY TRENING MEDYCZNY

Pierwszy krok to zdiagnozowanie i  likwidacja funkcjonalnej dysfunkcji narządu ruchu najczęściej za pomocą testu FMS (ang. Functional Movement System).  FMS jest to swoisty filtr pozwalający wychwycić informacje o naszych słabościach. Dzięki informacjom jakie dostarcza terapeucie, daje szerokie możliwości określania źródła problemu, kompensacji organizmu oraz sposoby ich korekcji. Testowi FMS może poddać się każdy na każdym poziomie sprawności. Dzięki takiemu narzędziu poprawisz swój wynik, bo w łatwy sposób możemy wprowadzić do treningu ćwiczenia, które będą odbudowały zaburzone funkcje. Poprawisz ekonomię ruchu i równowagę, co obniża zarówno ryzyko urazu, jak i przeciążenia.
Funkcjonalny trening medyczny (FTM) to forma treningu specjalistycznego. Prowadzony jest przez terapeutę lub  wyszkolonego trenera , który posiada wiedzę nie tylko z zakresu sportu ale także rehabilitacji. Dzięki temu funkcjonalny trening medyczny jest treningiem skutecznym i całkowicie bezpiecznym.

[table id=33 /]

CENY PROMOCYJNE PAKIETÓW – PRZY PŁATNOŚCI Z GÓRY ZA CAŁOŚĆ