lek. med.
Jerzy Michalik

Lekarz specjalista - Medea Mazańcowice
Specjalista chirugii ogólnej