Niesiemy pomoc Ukrainie

W związku z tym co się obecnie dzieje, nie chcemy być bezczynni, dlatego Centrum Medyczne Medea oferuje pomoc dla obywateli Ukrainy. Oferujemy pomoc medyczną w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, opiekę pediatrów, rehabilitantów, położnych, zaopatrzenie w leki, glukometry, peny do insuliny oraz wszystkie szczepienia i formalności medyczne dla dzieci i dorosłych. Jeśli zmieniłeś terapię, a masz niewykorzystane leki, przynieś je do nas, a my przekażemy je dalej potrzebującym.

Prosimy o kontakt telefoniczny 531-550-105, 731-450-105 lub przez maila kontakt@medea-mazancowice.pl

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Через те, що зараз відбувається, ми не хочемо сидіти без діла, тому медичний центр «Медея» пропонує допомогу громадянам України. Ми пропонуємо медичну допомогу у сфері базової та спеціалізованої медичної допомоги, догляду педіатрів, фізіотерапевтів, акушерок, постачання ліків, глюкометрів, інсулінових шаблонів та всіх щеплень та медичних формальностей для дітей та дорослих. Якщо ви змінили терапію і у вас залишилися невикористані ліки, принесіть їх нам, і ми передамо їх тим, хто цього потребує.

Зв’яжіться з нами за телефонами 531-550-105, 731-450-105 або електронною поштою kontakt@medea-mazancowice.pl