Gabinet logopedyczno – pedagogiczny

Termin wizyty po telefonicznym uzgodnieniu.
Rejestracja telefoniczna:

531 - 550 - 105
Gabinet prywatny oraz w ramach pakietów ubezpieczenia.

Zakres konsultacji:

1. Konsultacje, zajęcia logopedyczne

 • pomoc logopedyczna,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji,
 • terapia wad wymowy, ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego.

Możliwość terapii wspomagającej – felinoterapii.

2. Konsultacje, zajęcia z pedagogiem:

 •  diagnostyka i leczenie zaburzeń zachowania;
 • stres, nieradzenie sobie w sytuacjach trudnych;
 • diagnostyka i leczenie problemów emocjonalnych,
 • sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, rozróżnianie emocji,
 • problemy okresu dojrzewania;
 • nauka poprawnych form zachowania, eliminowanie nieakceptowanych;
 • konflikty rówieśnicze, rodzinne;
 • nieadekwatna samoocena, zaniżenie poczucia własnej wartości, nieśmiałość, radzenie sobie z porażką;
 • lęk przed przedszkolem, szkołą;
 • zajęcia socjoterapeutyczne (niedostosowanie społeczne, dzieci z rodzin przemocowych, alkoholowych);
 • diagnostyka i leczenie deficytów w umiejętnościach społecznych,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
 • nauka skutecznej komunikacja, bycia asertywnym, wyrażania własnych opinii i emocji, motywacja, empatia, kreatywność, odkrywanie swoich mocnych stron, dążenie do celu, wytrwałość;
 • zajęcia wspomagająco – rozwijające;
 • stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych;
 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia);
 • trudności w nauce, braki w umiejętnościach szkolnych (czytanie, pisanie, ortografia);
 • brak gotowości szkolnej;
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej;
 • obniżona sprawność manualna – ćwiczenia grafomotoryczne;
 • metody uczenia się;
 • stymulowanie rozwoju funkcji językowo – słuchowych, pamięci i uwagi;
 • zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość, nadmierna impulsywność, agresja, zachowania antyspołeczne;
 • dziecięce problemy rozwojowe;
 • zajęcia wspierające dla dzieci ze stwierdzonym spektrum autyzmu, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z deficytem uwagi;
 • oddziaływanie na słabsze obszary funkcjonowania dziecka;
 • trudności wychowawcze – konsultacje i warsztaty pedagogiczne dla rodziców.

 

[table id=23 /]


W ramach diagnostyki oferujemy wykonanie badań laboratoryjnych i USG na terenie Centrum Medycznego MEDEA oraz badań RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Rejestracja telefoniczna przez formularz na stronie.